پیشتازان فضا : پیکارد - فصل1 قسمت 9

Star Trek: Picard

43 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.8 / 10

پیشتازان فضا : پیکارد یک سریال تلویزیونی آمریکایی است که به سفارش سی بی اس توسط کرستن بیر ، آکیوا گلدزمن ، مایکل چابون و الکس کورتزمن ساخته شده است. این هشتمین سری سریال پیشتازان فضا است است و روی شخصیت جین لوک پیکارد متمرکز شده است. مجموعه در پایان قرن 24، 18 سال پس از وقایع پیشتازان فضا نمسیس رخ می دهد، داستان در مورد مرگ فرمانده دیتا وهمچنین تخریب سیاره رومولوس می باشد که در فیلم سال 2009 رخ داده است. در وب سایت راتن تومیتوز ، این سریال دارای رتبه تأیید 94٪ با میانگین امتیاز 7.92 / 10 ، بر اساس 49 رای می باشد. در متاکریتیک، براساس نظر 22 منتقد ، امتیاز 77 از 100 ، به این سریال اختصاص داده شد.

بازدید : 185

بازدید : 185

پیشتازان فضا : پیکارد یک سریال تلویزیونی آمریکایی است که به سفارش سی بی اس توسط کرستن بیر ، آکیوا گلدزمن ، مایکل چابون و الکس کورتزمن ساخته شده است. این هشتمین سری سریال پیشتازان فضا است است و روی شخصیت جین لوک پیکارد متمرکز شده است. مجموعه در پایان قرن 24، 18 سال پس از وقایع پیشتازان فضا نمسیس رخ می دهد، داستان در مورد مرگ فرمانده دیتا وهمچنین تخریب سیاره رومولوس می باشد که در فیلم سال 2009 رخ داده است. در وب سایت راتن تومیتوز ، این سریال دارای رتبه تأیید 94٪ با میانگین امتیاز 7.92 / 10 ، بر اساس 49 رای می باشد. در متاکریتیک، براساس نظر 22 منتقد ، امتیاز 77 از 100 ، به این سریال اختصاص داده شد.

69628
69629
69630
69631
69632
69633
69634
69635

عناوین مشابه