دلقک های بی عرضه

Impractical Jokers: The Movie

77 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.2 / 10

دلقک های بی عرضه یک فیلم کمدی آمریکایی است که در سال 2020 به کارگردانی کریس هنچی و بر اساس سریال تلویزیونی به همین نام ساخته شده است. در این فیلم برایان کوین ، جیمز موری ، سال وولکانو و جو گاتو ایافی نقش می کنند. در سال 1994 جزیره استاتن ، گروهی از چهار دوست نوجوان به نام های جو ، سال ، مور و کیو در کنسرت پائولا عبدول به عنوان پرسنل امنیتی مخفی شدند. آنها به طور تصادفی کنسرت را خراب کردند. پس از آنکه جو روی صحنه رفت ...

دلقک های بی عرضه یک فیلم کمدی آمریکایی است که در سال 2020 به کارگردانی کریس هنچی و بر اساس سریال تلویزیونی به همین نام ساخته شده است. در این فیلم برایان کوین ، جیمز موری ، سال وولکانو و جو گاتو ایافی نقش می کنند. در سال 1994 جزیره استاتن ، گروهی از چهار دوست نوجوان به نام های جو ، سال ، مور و کیو در کنسرت پائولا عبدول به عنوان پرسنل امنیتی مخفی شدند. آنها به طور تصادفی کنسرت را خراب کردند. پس از آنکه جو روی صحنه رفت ...

69670
69671
69672
69673
69674
69675
69676