فرار - فصل1 قسمت 1

Run

29 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.5 / 10

سریال فرار داستان زنی را دنبال می کند که زندگی اش با گرفتن نامه ای از دوست دوران کالجش وارونه می شود و از او دعوت می کند که همه چیز را رها کند و او را در نیویورک ملاقات کند تا پیمانی را که ۱۷ سال قبل با هم بستند را عملی کنند.

سریال فرار داستان زنی را دنبال می کند که زندگی اش با گرفتن نامه ای از دوست دوران کالجش وارونه می شود و از او دعوت می کند که همه چیز را رها کند و او را در نیویورک ملاقات کند تا پیمانی را که ۱۷ سال قبل با هم بستند را عملی کنند.

عناوین مشابه