ببر شاه - فصل1 قسمت 1

Tiger King

46 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.6 / 10

جو اگزوتیک مسئول یک پارک جنگلی در اوکلاهوما به اتهام تبانی برای کشتن یک فرد دستگیر شده است.

بازدید : 31

بازدید : 31

جو اگزوتیک مسئول یک پارک جنگلی در اوکلاهوما به اتهام تبانی برای کشتن یک فرد دستگیر شده است.