ببر شاه - فصل1 قسمت 1

Tiger King

46 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.6 / 10

جو اگزوتیک مسئول یک پارک جنگلی در اوکلاهوما به اتهام تبانی برای کشتن یک فرد دستگیر شده است.

جو اگزوتیک مسئول یک پارک جنگلی در اوکلاهوما به اتهام تبانی برای کشتن یک فرد دستگیر شده است.