فضا

Space

90 دقیقه
5 / 10
IMDb

1.6 / 10

در سال دو هزار و پنجاه، دکتر ایدا گری به همراه فضانوردانش، بعد از وقوع حادثه ای در اعماق فضا سرگردان شده و برای بقای خود می جنگند.

در سال دو هزار و پنجاه، دکتر ایدا گری به همراه فضانوردانش، بعد از وقوع حادثه ای در اعماق فضا سرگردان شده و برای بقای خود می جنگند.

عناوین مشابه