نبرد: غرش پیروزی

The Battle: Roar to Victory

134 دقیقه
5 / 10
IMDb

5.6 / 10

این فیلم درمورد یک نبرد شدید و دشوار که در چهار روز بین شبه نظامیان استقلال کره جنوبی و نیرو‌های امپریالیست ژاپنی می باشد. و در منطقه‌ی منچوری چین در حال به وجود آمدن است. درهمین حال دونفر که یکی تیرانداز خیلی ماهری هست و دیگری استاد شمشیرزنی این دو باهم متحد شده اند و ...

این فیلم درمورد یک نبرد شدید و دشوار که در چهار روز بین شبه نظامیان استقلال کره جنوبی و نیرو‌های امپریالیست ژاپنی می باشد. و در منطقه‌ی منچوری چین در حال به وجود آمدن است. درهمین حال دونفر که یکی تیرانداز خیلی ماهری هست و دیگری استاد شمشیرزنی این دو باهم متحد شده اند و ...