درس آلمانی

The German Lesson

117 دقیقه
5 / 10
IMDb

7 / 10

داستان فیلم “درس آلمانی” مانند کتابش اندکی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد که داستان سیگی جپسن، زندانی در بازداشتگاه نوجوانان را روایت می کند که موظف است مقاله ای با عنوان “لذت وظیفه” بنویسد که خاطرات او در این فیلم به تصویر کشیده شده است.

داستان فیلم “درس آلمانی” مانند کتابش اندکی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد که داستان سیگی جپسن، زندانی در بازداشتگاه نوجوانان را روایت می کند که موظف است مقاله ای با عنوان “لذت وظیفه” بنویسد که خاطرات او در این فیلم به تصویر کشیده شده است.