شوخی - فصل2 قسمت 1

Kidding

27 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.9 / 10

در این فصل در حالی که جف تجربه‌های زیادی به دست آورده است، متوجه می‌شود که می‌تواند با دروغ گفتن به دیگران به زندگی‌اش سر و سامان دهد. زندگی و رفتار او بسیار عوض شده است و خانواده او تلاش می‌کنند علت این رفتارهای او را پیدا کنند، در حالی که جف روز به روز بیشتر به خود واقعی‌اش نزدیک می‌شود.

بازدید : 7

بازدید : 7

در این فصل در حالی که جف تجربه‌های زیادی به دست آورده است، متوجه می‌شود که می‌تواند با دروغ گفتن به دیگران به زندگی‌اش سر و سامان دهد. زندگی و رفتار او بسیار عوض شده است و خانواده او تلاش می‌کنند علت این رفتارهای او را پیدا کنند، در حالی که جف روز به روز بیشتر به خود واقعی‌اش نزدیک می‌شود.