پیکی بلایندرز

پیکی بلایندرز

Peaky Blinders

IMDb

8.8 / 10

در دهه ۲۰ که گروه های گنگستری در شهر بیرمنگهام واقع در انگلستان بسیار زیاد شده است، یک گروه گنگستر سعی میکند خود را در این دهه به قدرت برساند...

پیکی بلایندرز - فصل 1 6 قسمت